უკან დაბრუნება

"საქართველო ყოველთვის თავისუფლებისმოყვარე ქვეყანა იყო. ის ვერასოდეს ეგუებოდა კომფორტულ მონობას და ალბათ ამიტომაც ამბობდა უარს დიდი იმპერიების უღელზე. ჩვენი ისტორია დასავლეთთან დაახლოების მცდელობების ისტორიაა. ღირებულებებით, საქართველოსთან გაცილებით ახლოს სწორედ ქრისტიანულ კულტურაზე დაფუძნებული დასავლური ცივილიზაციაა. რუსული პროპაგანდა ამ სიმართლის გამრუდებას ცდილობს და ცდილობს გადაფაროს ნამდვილი სიმართლე - რომ ერთადერთი ქვეყანა, ვინც ილიასეული სამი მთავარი პოსტულატის წართმევა სცადა, სწორედ მეზობელია."

Guram Megrelishvili

#ძალაჩვენშია
დაიცავი საქართველო საინფორმაციო ომში!
#ჩვენმოვიგებთომს